Nieuws - IJsclub Door Eendracht Sterk

IJsclub DES te Melissant
Title
Ga naar de inhoud
Aansluitend op het bericht in de krant, hierbij wat nadere informatie over de contributiekosten.

Contributie bedraagt €4,00 voor volwassenen en €2,50 voor kinderen tot 16 jaar. Dat betekent dat voor ieder gezinslid van
16 jaar of ouder een contributie geldt van € 4,00. Voor kinderen jonger dan 16 jaar bedraagt de contributie € 2,50, zijn er echter meer dan twee kinderen jonger dan 16 jaar, dan hoeft men
alleen contributie te betalen voor twee kinderen. Vanaf het
derde kind is dan het lidmaatschap gratis. Dit betekent b.v.
voor een gezin met vier kinderen, waarvan er een ouder dan
16 jaar is en tevens beide ouders lid zijn, dat het totale contributiebedrag 3 x €4,00 en 2 x € 2,50 bedraagt.
Mocht het er naar uitzien dat er een vorstperiode komt
dan zullen de contributiekaarten voor u gereed liggen.

Wij willen u dan ook vragen uw bijdrage/contributie over te maken op bankrekeningnummer
NL05 RABO 0341 6013 73 t.n.v. IJsclub D.E.S.

En hopelijk mogen wij iets terug doen voor uw bijdrage.

Het Bestuur

IJsclub Door Eendracht Sterk, Melissant
Terug naar de inhoud